TPHCM có 29.416 doanh nghiệp thành lập mới

SGGP
Tính từ đầu năm 2017 đến ngày 15-9, tại TPHCM đã có 29.416 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đạt 389.903 tỷ đồng, tăng 13,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 83,8% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp đạt 13,3 tỷ đồng, tăng 62,3% so cùng kỳ.

Doanh nghiệp TPHCM giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng

Doanh nghiệp TPHCM giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng

Kết quả trên đạt được là do chính quyền địa phương 24 quận - huyện trên địa bàn TPHCM đã tích cực triển khai công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp. 

Điển hình, tại quận 3 có 1.863 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới (tăng 4% về số lượng so với cùng kỳ năm trước), 763 hộ kinh doanh được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Còn tại quận 7, số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp được thành lập từ hộ kinh doanh chuyển đổi trên địa bàn quận là 1.451/1.000 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tăng 145,1% so với Nghị quyết của Quận ủy.

Theo đại diện UBND các quận - huyện, trong 3 tháng cuối năm 2017, sẽ tiếp tục triển khai công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến cho các hộ kinh doanh về Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan, cũng như những quy định thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành, nghề kinh doanh. 

Đặc biệt, đồng hành cùng với chính quyền 24 quận - huyện, các sở - ngành trên địa bàn TPHCM sẽ chủ động tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm các thủ tục về thuế và quyết toán thuế; việc thay đổi chế độ kế toán từ thuế khoán sang tự khai, hóa đơn, chứng từ, giấy tờ khai thuế… để các hộ kinh doanh hiểu rõ và yên tâm chuyển đổi lên doanh nghiệp.

NHÃ LINH

Các tin, bài viết khác