TPHCM: Từ 11-9, tổng kết công tác quy hoạch, đền bù, tái bố trí dân cư

UBND TPHCM vừa ra văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận huyện tiến hành tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 8-8-1998 của Ban thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và bố trí tái bố trí dân cư trên địa bàn thành phố (NQ 18).

Theo đó, việc tổng kết sẽ được tổ chức thực hiện từ cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong thời gian tới. Các báo cáo tổng kết phải bám sát nội dung NQ18, đồng thời phản ảnh đúng thực tế tình hình công tác quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và bố trí tái bố trí dân cư; phải có phân tích, đánh giá sâu về những việc làm được, chỉ rõ những tồn tại thiếu sót và nguyên nhân, nêu những vụ khiếu nại và phân tích những nguyên nhân phát sinh khiếu nại.

Các đơn vị tiến hành tổng kết từ 11-9 đến 22-9. Ban chỉ đạo công tác quy hoạch, đền bù và tái định cư thành phố và UBNDTP tổ chức tổng kết từ 2-10 đến 16-10-2006.

KH.V.

Các tin, bài viết khác