Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần 9 khai mạc

Tránh tình trạng làm luật “khung”, luật “ống”

Hôm qua 8-8, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách lần thứ 9 đã khai mạc tại Hà Nội (dự kiến kéo dài đến ngày 26-8) để thảo luận, cho ý kiến vào 14 dự án luật sẽ trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ĐBQH chuyên trách cần tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ để hoàn chỉnh các dự luật. Có 2 yêu cầu được Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đưa ra.

Thứ nhất, phải nâng cao chất lượng thảo luận và chất lượng luật nhưng đồng thời phải hoàn thành được khối lượng công việc. Thứ hai, phải đặc biệt quan tâm đến việc đưa luật vào cuộc sống, phổ cập và cụ thể hóa luật, tránh tình trạng làm luật “khung”, luật “ống”.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các ĐBQH chuyên trách đã cho ý kiến vào dự án Luật chuyển giao công nghệ. Về các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, một số ý kiến đề nghị dự luật cần quy định việc thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ quốc gia. Tuy nhiên, cũng có đại biểu cho rằng không cần thành lập quỹ này, mà chỉ cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và vốn cho Quỹ phát triển khoa học – công nghệ quốc gia (đã được quy định trong Luật Khoa học – Công nghệ).

14 dự án luật sẽ được thảo luận, cho ý kiến kỳ này, gồm: Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Quản lý thuế; Luật Dạy nghề; Luật Đê điều; Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật Thể dục thể thao; Luật Bình đẳng giới; Luật Cư trú; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Công chứng; Luật Về hội; Bộ luật Thi hành án. 

BẢO MINH
 

Các tin, bài viết khác