Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 2-9

Ngày 22-8, UBND TPHCM có thông báo về nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 61 CMT8 và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước được nghỉ lễ 1 ngày: ngày 2-9 và được nghỉ bù do ngày 2-9 trùng vào ngày thứ bảy.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ thì thực hiện nghỉ bù 1 ngày tiếp theo vào ngày 4-9; cơ quan, đơn vị làm việc 44 giờ/tuần nghỉ bù 0,5 (nửa) ngày tiếp theo vào ngày 4-9; cơ quan, đơn vị làm việc 48 giờ/tuần thì không được nghỉ bù.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2-9.

PH.TR.

Các tin, bài viết khác