Trích lập quỹ thi đua, khen thưởng tối đa là 15%

Căn cứ vào kết quả thực hiện quỹ thi đua, khen thưởng năm trước và dự kiến tổng mức chi khen thưởng năm hiện hành, các cơ quan thực hiện trích lập quỹ thi đua, khen thưởng với mức tối đa bằng 15% tổng quỹ tiền lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm nêu trên.

Đó là một trong những nội dung chính trong hướng dẫn về việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng do Bộ Tài chính vừa ban hành.

H.My
 

Các tin, bài viết khác