Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Trồng 10.000 ha cao su tại Lào

Đến nay, dự án trồng 10.000 ha cao su với tổng số vốn đầu tư 30 triệu USD tại tỉnh Champasak- Lào của Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã được thí điểm triển khai bằng việc khai hoang, trồng mới 2.000ha với phương châm vừa trồng vừa nghiên cứu để rút ra những phương pháp kỹ thuật thích hợp.

Dự kiến đến năm 2010, dự án sẽ hoàn thành. Đây là dự án có tổng số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Để thực hiện dự án này, tổng công ty đã thành lập Công ty cổ phần Cao su Việt- Lào gồm 7 thành viên của tổng công ty với 100 tỷ đồng vốn điều lệ.

Đây là dự án 100% vốn Việt Nam, thuê đất trồng cao su tại Lào trong vòng 50 năm. Tỉnh Champasak - Lào là nơi có địa hình bằng phẳng, thổ nhưỡng khá phù hợp với cây cao su và theo như tính toán, mỗi ha cây cao su sẽ được thu hồi vốn sau khoảng 11 năm trồng-khai thác.

Toàn bộ dự án cần khoảng 4.000 lao động, ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ. Bên cạnh hiệu quả kinh tế mang lại, dự án trồng 40.000ha cao su ở Lào còn góp phần cải tạo môi sinh, môi trường và phát triển ngành trồng, sản xuất cao su thiên nhiên tại Lào.

TẤN BA

Các tin, bài viết khác