TP. Hồ Chí Minh

Ứng dụng có hiệu qủa tin học quản lý hành chính nhà nước

Công tác triển khai 3 hệ thống thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ đến các sở, ngành, quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã đạt được kết quả bước đầu rất khả quan.

 “Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc” đã triển khai tới 35 đơn vị, đáp ứng yêu cầu công việc, giảm được số lượng giấy tờ trong quản lý công tác xử lý công văn đi- đến và công tác lưu trữ thông tin. “Hệ thống thông tin kinh tế- xã hội phục vụ điều hành” và “Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành” đã triển khai tại 38 đơn vị. Ba hệ thống thông tin điện tử nói trên bước đầu đi vào vận hành, với những kết quả đã đạt được góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố.

Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện xây dựng các phần mềm dùng chung: “Hệ thống thông tin phục vụ y tế”; “Hệ thống thông tin phục vụ cấp phép xây dựng” và “Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý các KCX-KCN thành phố”; xây dựng hệ thống thư điện tử, với 4.500 hộp thư cho cán bộ, công chức và đơn vị; xây dựng mạng trục 112 và các dịch vụ truyền thông trực tuyến; tổ chức đào tạo tin học ứng dụng cho gần 3.400 cán bộ, công chức hành chính.

Cùng với sự phát triển Website thành phố (HCM CityWeb) với 54 đơn vị thành viên, 20 dịch vụ công trên mạng và 360 thủ tục hành chính của các sở, ngành. quận, huyện, Cổng thông tin điện tử của thành phố sẽ được ra mắt trong năm 2006 nhằm tích hợp HCM CityWeb, hệ thống thư tín điện tử, các hệ thống thông tin điện tử nói trên…và kết nối với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

V.Q (Theo TTXVN)

Các tin, bài viết khác