Các vùng kinh tế trọng điểm

Ưu tiên phát triển công nghiệp mũi nhọn

Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ).

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thuộc vùng KTTĐ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương điều chỉnh quy hoạch ngành, nhanh chóng triển khai các quy hoạch chi tiết, nhất là quy hoạch các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh và các công trình then chốt về kết cấu hạ tầng công nghiệp. Các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm của mình để điều phối phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả.

Các vùng KTTĐ cần ưu tiên phát triển hệ thống khu công nghiệp và khu công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn; xác định rõ thế mạnh của từng địa phương.

Thời gian qua, 21 tỉnh, TP thuộc các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phát triển tương đối nhanh với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt khoảng 8,1%, bằng 1,08 bình quân của cả nước. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 14,6 triệu đồng (bằng 1,44 lần so với trung bình cả nước).

Năm 2005 tỷ trọng nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm 50,4%; dịch vụ chiếm 40,1%; giá trị xuất khẩu ước đạt khoảng 30 tỷ USD, chiếm 93,3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Bên cạnh những thành tựu quan trọng trên, đối với 3 vùng KTTĐ (Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ) đang bộc lộ một số hạn chế và yếu điểm: cơ cấu kinh tế chưa hiện đại, chưa hài hòa giữa khối sản xuất sản phẩm vật chất với khối sản phẩm dịch vụ; tốc độ tăng trưởng chưa đạt mức bằng 1,3 lần mức trung bình của cả nước. Trong khi đó, môi trường sống bị ô nhiễm nặng, rõ nhất là ở các làng nghề, khu công nghiệp và đô thị.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo tập trung vào một số nội dung quan trọng cần được điều phối để phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của vùng. Trong đó có phối hợp quy hoạch: hệ thống khu công nghiệp và khu công nghệ cao; các sản phẩm công nghiệp chủ lực và điện lực; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản và du lịch; văn hóa, giáo dục; hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước; xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường; phát triển mạng lưới giao thông vận tải; thương mại... 

TTXVN

Các tin, bài viết khác