Việt Nam ký kết hợp tác với UNESCO về văn hóa, giáo dục và khoa học

Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), ông Koichiro Matsuura, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28-7.

Ông Koichiro Matsuura,Tổng Giám đốc UNESCO,

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, ông Koichiro Matsuura đã có buổi tiếp kiến với Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Vũ Khoan và lãnh đạo nhiều bộ ngành nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng Giám đốc UNESCO, ông Koichiro Matsuura và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, ông Lê Công Phụng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2005-2010.

Theo thỏa thuận hợp tác này, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực văn hóa - thông tin, giáo dục, khoa học, đã được cụ thể hóa trong Bản ghi nhớ về hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2005-2010.

Cụ thể, UNESCO hỗ trợ Việt Nam bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, cả di sản thế giới và di sản đặc biệt quan trọng của Việt Nam, trong đó có quần thể di tích Hà Nội, đặc biệt là Khu di tích Hoàng Thành; hỗ trợ Việt Nam phát triển du lịch bền vững kết hợp với bảo tồn di sản văn hóa; hỗ trợ các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Mặt khác, triển khai kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người tới cấp tỉnh, thành; các hoạt động hưởng ứng thập kỷ quốc tế về giáo dục vì sự phát triển bền vững (2005-2014); nâng cao chất lượng giáo dục và công bằng trong giáo dục, xây dựng một “xã hội học tập” ở Việt Nam.

Hai bên cũng sẽ triển khai chương trình hành động quốc gia về khoa học kỹ thuật trong những năm đầu của thế kỷ 21 và chính sách khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững, phục vụ công cuộc hội nhập kinh tế và xóa đói giảm nghèo; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực của UNESCO, xây dựng các trung tâm thông tin đa chức năng tại các vùng khó khăn.

THÀNH NAM

Các tin, bài viết khác