Chương trình nghiên cứu sinh thế giới 2005

Việt Nam lần đầu được chọn

SV Đại học Yale

Trường Đại học Yale của Mỹ vừa công bố danh sách những nghiên cứu sinh thế giới năm 2005 của Chương trình nghiên cứu sinh thế giới Yale, trong đó có một đại diện của Việt Nam là bác sỹ Khuất Thị Hải Oanh. Bác sỹ Oanh hiện là Trưởng phòng nghiên cứu sức khỏe của Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
 
Đại học Yale nổi tiếng về lĩnh vực đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai với 4 trong số 6 tổng thống gần đây nhất của nước Mỹ đã từng tốt nghiêp trường này. Tuy nhiên, Chương trình nghiên cứu sinh thế giới của trường mới chỉ được triển khai từ 4 năm qua. 
 
Mỗi năm, Đại học Yale lựa chọn 18 nghiên cứu sinh từ nhiều nước khác nhau trên toàn thế giới trên cơ sở đánh giá về mức độ hoàn thành công việc ở cương vị hiện thời của mỗi người. Những nghiên cứu sinh này sẽ tham dự một chương trình đào tạo và nghiên cứu kéo dài 17 tuần tại Đại học Yale. 
 
Trong 4 năm qua, chương trình này đã lựa chọn các nghiên cứu sinh ở hơn 50 nước trên thế giới và danh sách năm 2005 được bổ sung thêm 10 nước mới trong đó có Việt Nam.
 
 Chương trình nghiên cứu sinh thế giới năm 2005 của Yale đã lựa chọn bác sỹ Khuất Thị Hải Oanh trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu và tư vấn về HIV/AIDS gắn với quá trình cải thiện sức khỏe cho người dân địa phương do ISDS triển khai ở Việt Nam.

L.Q (Theo TTXVN)

 Danh sách 18 nghiên cứu sinh

Lusine Abovyan - Armenia, 31 tuổi

Marianne Camerer - South Africa, 35

Marvin H. Dames - Bahamas, 41

Bakhodir Ganiev - Uzbekistan, 28

Paromita Goswami - India, 35

Hauwa Ibrahim - Nigeria, 38

Darius Gudelis - Lithuania, 31

Irène Hors - France, 36

Hassan Jabareen - Israel, 41

Joaquin Jácome Diez - Panama, 39

KHUAT Thi Hai Oanh - Vietnam, 35

Mi-Hyung Kim - South Korea, 41

Sascha Müller-Kraenner - Germany, 42

Henry Njoroge - Kenya, 38

Vincent S. Pérez - Philippines, 47

RUI Chenggang - China, 28

Henrique Fernando Salas-Römer - Venezuela, 45

Kazushige Tanaka - Japan, 35

Các tin, bài viết khác