Từ 2006 đến 2010

VNPT sẽ mở rộng hoạt động ra các nước trong khu vực

Một số nhân viên VNPT

Sáng qua, 14-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Bưu chính-Viễn thông và Tổng Công ty BC-VT Việt Nam (VNPT) về vấn đề triển khai đề án thành lập Tập đoàn VNPT và thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 của VNPT.

Theo dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm tới (2006-2010) của VNPT, tổng doanh thu sẽ đạt 219.095 tỷ đồng (tăng bình quân 10%-12%/năm) và nộp ngân sách nhà nước 28.000 tỷ đồng (tăng bình quân 7,6%/năm). Trong giai đoạn này, VNPT đặt mục tiêu phát triển thêm 12 đến 17 triệu máy điện thoại, đưa mật độ điện thoại lên 30-32 máy/100 người dân và phấn đấu 95% số xã trong nước có báo Đảng đến trong ngày...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: VNPT cần hoàn chỉnh kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010 để trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, kế hoạch 5 năm tới phải được gắn liền với việc xây dựng VNPT thành một tập đoàn kinh tế mạnh, làm nòng cốt cho toàn ngành BC-VT; phấn đấu không để dịch vụ BC-VT của nước ta thua kém các nước trong khu vực và hoạt động của VNPT phải từng bước mở rộng ra khu vực và trên thế giới…

Về việc triển khai đề án thành lập Tập đoàn VNPT, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ sớm phê duyệt điều lệ tập đoàn. Tuy nhiên, thời gian tới, VNPT cần đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp trực thuộc các bưu điện tỉnh, thành phố. Với các dịch vụ bưu chính, VNPT cần sớm làm rõ dịch vụ nào là công ích, dịch vụ nào là hạch toán kinh doanh. Đối với 2 mạng điện thoại di động MobiFone và VinaPhone, Phó Thủ tướng đề nghị VNPT và Bộ BC-VT phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT và Ban Đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước xây dựng phương án cổ phần hóa trình Chính phủ xem xét...

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác