Website đăng biểu cam kết WTO quá tải

Sau 2 ngày đăng tải công bố các biểu cam kết của Việt Nam (bằng tiếng Việt) trong WTO trên 2 website www.mot.gov.vn của Bộ Thương mại và www.mof.gov.vn của Bộ Tài chính, lượng truy cập vào 2 trang web này khá lớn, dẫn đến tình trạng quá tải, không truy cập được.

Để vào được trang chủ của www.mot.gov.vn , bạn đọc phải đợi 5 phút đến 10 phút, tốc độ truy cập vào www.mof.gov.vn có nhanh hơn đôi chút nhưng vào những lúc cao điểm, trang chủ vẫn không thể mở được. Nếu mở được trang chủ cũng phải chờ khá lâu mới xem được nội dung nhưng phần lớn chương trình đều báo lỗi, không thể truy cập được. M.Ha.

Các tin, bài viết khác