Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về nhu cầu điện

Thủy điện Sơn La có công suất 2.400 MW, lớn nhất Đông Nam Á.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

Theo đó, Bộ Công nghiệp có trách nhiệm trình Thủ tướng danh mục về các nhà máy điện quan trọng, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân và một số nhà máy thủy điện lớn; ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; hướng dẫn, lấy ý kiến, trình duyệt biểu giá bán lẻ điện…

Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm trình Thủ tướng phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về quản lý nhu cầu điện; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, ban hành các tiêu chuẩn ngành và văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhu cầu điện, an toàn điện; kiểm định chất lượng các thiết bị; hướng dẫn các đơn vị điện lực xây dựng các chương trình, kế hoạch và quản lý nhu cầu, cách thức quản lý, đánh giá kết quả thực hiện…

Đ.T.G.

Các tin, bài viết khác