Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng

SGGP
Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định 940/QĐ-BCT ngày 18-3-2021 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 (Đề án) nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao niềm tin của người tiêu dùng (NTD) đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Người tiêu dùng được bảo vệ nhiều hơn trong thời gian tới

Người tiêu dùng được bảo vệ nhiều hơn trong thời gian tới

Bộ Công thương cho biết, số lượng vụ việc khiếu nại của NTD ngày càng gia tăng. Riêng tại Bộ Công thương, số lượng vụ việc khiếu nại tới bộ tăng từ 26 vụ năm 2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ năm 2013 và duy trì gần 1.500 vụ giai đoạn 2014-2018.

Số vụ việc khiếu nại có xu hướng gia tăng, diễn biến hoạt động vi phạm quyền của NTD ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn của đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, xâm phạm quyền lợi NTD phổ biến ở nhiều cấp độ; nhận thức của NTD về Luật Bảo vệ quyền lợi NTD còn hạn chế. Do đó, từ thực tiễn công tác bảo vệ NTD cho thấy cần thiết phải xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ NTD, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trong bảo vệ quyền lợi NTD hiện nay; tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, củng cố niềm tin của NTD về môi trường kinh doanh và môi trường tiêu dùng.

Bộ Công thương nêu rõ, mục tiêu của Đề án là: Xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động về bảo vệ NTD; hệ thống kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD; xây dựng cơ chế tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết yêu cầu, khiếu nại NTD trực tuyến; xây dựng hệ thống cảnh báo về những hành vi vi phạm đối với NTD, rủi ro mất an toàn, các sản phẩm bị thu hồi; xây dựng cơ sở dữ liệu hỏi - đáp pháp luật bảo vệ NTD… 

Đề án sẽ tiến hành thực hiện nghiên cứu và xây dựng báo cáo dữ liệu về bảo vệ NTD; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ NTD như: tư vấn, hỗ trợ giải quyết yêu cầu, khiếu nại theo phương thức trực tuyến, số hóa, điện tử hóa các thông tin, tài liệu liên quan đến các khiếu nại; xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ NTD; cơ sở dữ liệu về các câu hỏi, trả lời liên quan pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD...

KHÁNH TRANG

Các tin, bài viết khác