Thành lập tổ công tác liên ngành

Xây dựng giá điện mới

Tin từ Bộ Công nghiệp ngày 19-2 cho biết, bộ này sẽ thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá điện mới với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành quan trọng như Bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư.

Nguồn tin trên cho hay, Tổ liên ngành sẽ xây dựng phương án giá điện hoàn chỉnh, có lộ trình cụ thể để áp dụng. Mỗi thành viên trong tổ liên ngành sẽ độc lập trưng cầu ý kiến của nhân dân và tính toán tác động của giá điện theo quan điểm của mình để đóng góp vào khung giá điện mới.

Sau khi được các thành viên liên ngành tán đồng phương án xây dựng giá điện hoàn chỉnh mới trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Việc tăng giá điện sẽ được nghiên cứu, đề cập trong phương án này.

NAM QUỐC

Các tin, bài viết khác