Xử lý nghiêm “tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm” trong xây dựng và thi hành pháp luật

UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ (Chỉ thị 01).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Một phiên họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM do đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Ảnh: VIỆT DŨNG
Một phiên họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM do đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM chỉ đạo trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện các tồn tại, khó khăn. Từ đó, có các giải pháp, biện pháp phù hợp để đẩy mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở cơ quan, địa phương mình.

Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng các hình thức phù hợp. Cùng với đó, tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, UBND TPHCM yêu cầu chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do sở, ngành thành phố, quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và yêu cầu của thực tiễn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản. Tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành thành phố, địa phương tham mưu, ban hành có nội dung thuộc các lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý.

UBND TPHCM chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND TPHCM ban hành. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân doanh nghiệp.

UBND TPHCM yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm” trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định tại các văn bản của Đảng về những chính sách quan trọng, những định hướng lớn trong dự án, dự thảo văn bản.

Đồng thời, nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức. Việc này nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh nhằm cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, làm sai lệch chủ trương chính sách, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp được giao chủ trì thành lập đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Nhất là các cơ quan theo danh mục phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa đảm bảo tiến độ trình ban hành và các cơ quan trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm của thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức gắn với công tác đánh giá thi đua, xếp loại đơn vị trong trường hợp chưa thực hiện đúng các nội dung đã nêu tại Chỉ thị 01 và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có).

Tin cùng chuyên mục