Xử lý những sai phạm trong chương trình đánh bắt xa bờ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 03/TB-VPCP về kết quả thanh tra các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ, Bộ Thủy sản vừa ban hành chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền thiết kế của Công ty Tư vấn thiết kế trong quý I-2006.

Tại chỉ thị trên, Bộ trưởng Thủy sản cũng đã giao các bộ phận chức năng thuộc bộ phối hợp với các cơ quan Chính phủ triển khai việc xử lý các sai phạm khi xây dựng và triển khai dự án đánh bắt xa bờ, đặc biệt là kiểm điểm lại quá trình thực hiện Quyết định 89/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đưa ra giải pháp xử lý sai phạm, thu hồi vốn vay.

Theo đánh giá hiện nay, việc thực hiện chương trình đánh bắt xa bờ có nhiều sai phạm và không hiệu quả.

B.S.

Các tin, bài viết khác