Chia sẻ kinh nghiệm giảm thất thoát nước

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản lý vận hành đồng hồ tổng (DMA) trong công tác giảm thất thoát nước”.

Thời gian qua, SAWACO đã thực hiện quyết liệt và tập trung trong các đề án, kế hoạch về giảm thất thoát nước như phân vùng tách mạng, thiết lập khu vực quản lý DMA, giảm thất thoát nước chủ động… Đồng thời, xác định mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước đến năm 2025 xuống dưới 17,5%, đến năm 2030 xuống dưới 15%.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảm thất thoát nước, ứng dụng thực tiễn các giải pháp về phân vùng tách mạng, quản lý chống thất thoát nước trong DMA. Ngoài ra, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai nhiều giải pháp giảm thất thoát nước.

Tin cùng chuyên mục