Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tư vấn, tham mưu cho Quốc hội trong việc xây dựng Quốc hội điện tử. Trong kỳ họp Quốc hội tới, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có thể xây dựng một số báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…, từ đó cung cấp thông tin, góp phần tăng cường năng lực cho đại biểu Quốc hội về các lĩnh vực này.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo với Chủ tịch Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo với Chủ tịch Quốc hội

Chiều 28-4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban kiến nghị với lãnh đạo Quốc hội cần nghiên cứu, tổ chức vận hành hợp lý Quốc hội điện tử gắn với việc phân chia thành 2 đợt họp trong một kỳ họp; quy định cụ thể hơn về hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đồng thời tăng cường, nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị này, nhất là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau; nghiên cứu ban hành khung quy chế về hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để áp dụng thống nhất; có cơ chế cho phép Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ động thí điểm chuyển đổi số đối với một số hoạt động của Ủy ban trong Đề án Quốc hội điện tử…

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội nhận định, qua các cuộc làm việc với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy vẫn còn dư địa để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; trong đó có việc tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp; nâng cao chất lượng tổng hợp các phiên thảo luận tại tổ để Quốc hội tập trung thảo luận, tranh luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường sáng kiến lập pháp, có cơ chế hỗ trợ tối đa để các đại biểu, các cơ quan của Quốc hội thực hiện được sáng kiến lập pháp; khắc phục tình trạng bị động, chờ đợi các cơ quan trình...

Ghi nhận và cơ bản tán thành các đề xuất của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội cũng như của Ủy ban, Chủ tịch Vương Đình Huệ nhận xét, việc Ủy ban đề nghị được chủ động thí điểm chuyển đổi số trong một số hoạt động là rất tốt. Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đã nêu mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Qua việc thí điểm chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tư vấn, tham mưu cho Quốc hội trong việc xây dựng Quốc hội điện tử.

Trong kỳ họp Quốc hội tới, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có thể xây dựng một số báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…, từ đó cung cấp thông tin, góp phần tăng cường năng lực cho đại biểu Quốc hội về các lĩnh vực này.

Tin cùng chuyên mục

Bút Sài Gòn

Cú hích mới

- Năm rồi, các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao TPHCM đạt được tầm vóc mới. Họ mang lại tới hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Những doanh nghiệp này làm gì mà đáng nể vậy?

Tin buồn