Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng

SGGPO
Đà Nẵng là 1 trong 3 đơn vị trên tổng số 63 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đấu thầu qua mạng, đứng đầu trong số các thành phố trực thuộc Trung ương và 1 trong 4 đơn vị trên cả nước có tỷ lệ đấu thầu qua mạng vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đặt ra của Chính phủ.

Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21-02-2019, TP Đà Nẵng đề ra chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng đạt tối thiểu 60% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ và 15% về tổng giá trị gói thầu năm 2019. Trong năm 2019, số lượng gói thầu quy mô nhỏ thực hiện đấu thầu qua mạng là 492 gói thầu đạt tỷ lệ 65,3% (492/753 gói thầu); tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 967 tỷ đồng đạt tỷ lệ 48,2% (967/2.006 tỷ đồng).

Mặt khác, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ, toàn quốc cần đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Năm 2019, theo thống kê trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 62,1% (498/802 gói thầu); tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 32,8% (1.260/3.846 tỷ đồng). Như vậy, tỷ lệ đấu thầu qua mạng của TP Đà Nẵng vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đặt ra của Chính phủ.

Đây là một phần quan trọng của Chính phủ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình tương tác giữa các bên gồm: chủ đầu tư/bên mời thầu, nhà thầu, các cơ quan giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động mua sắm công. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án tiếp tục triển khai thực hiện việc đấu thầu qua mạng.

Được biết, đấu thầu qua mạng góp phần nâng cao khả năng quản trị của Nhà nước, sử dụng hợp lý ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

XUÂN QUỲNH - NGUYÊN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Cơ hội phát triển

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không; môi trường du lịch an toàn; và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế, những năm qua, Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua cũng đánh giá Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Giáo dục - Đào tạo

Viết về Đà nẵng

" />