Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" lần thứ 4 tổ chức vào tháng 11

Ngày 8-7, Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp" lần thứ 4 và chương trình xét, công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" lần thứ 4
Buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" lần thứ 4

Theo ban tổ chức, diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Diễn đàn còn là nơi các doanh nghiệp thảo luận, tranh biện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đa văn hóa đến kinh doanh, để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Diễn đàn cũng là dịp nhà quản lý gặp gỡ, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam...

Nội dung của diễn đàn gồm 2 hoạt động chính. Một là, hội thảo với chủ đề "Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa", tập trung trao đổi, thảo luận, tranh biện xung quanh các vấn đề chính như: môi trường đa văn hóa trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu (khái niệm, nhận diện các yếu tố của môi trường đa văn hóa, đặc điểm môi trường đa văn hóa: sự tương đồng, khác biệt, giao thoa…); tác động của môi trường đa văn hóa đến phát triển kinh doanh (những tác động tích cực - thuận lợi, cơ hội; những tác động tiêu cực - khó khăn, thách thức, nguy cơ, rủi ro); những khó khăn, rào cản của môi trường đa văn hóa đến hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay; giải pháp các doanh nghiệp đã, đang và sẽ triển khai để khắc phục và phát huy tác động tích cực của môi trường đa văn hóa; các kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan ban ngành…

Hai là lễ tôn vinh và trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2024 cho các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, do Hội đồng quốc gia xét duyệt "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, báo chí, đặc biệt là phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp và bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hy vọng, các hoạt động của diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước; từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 10-11 tại Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục