Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn)

Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) ảnh 1

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Đức Cường

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thanh Hiệp

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Lệ 

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) ảnh 4
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Phan Văn Xựng

Các tin, bài viết khác

" />