Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú)

Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú) ảnh 2
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú) ảnh 3
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú) ảnh 4
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú) ảnh 5

Các tin, bài viết khác