Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp)

Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp) ảnh 3
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp) ảnh 4
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp) ảnh 5

Các tin, bài viết khác