Đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Thụy Điển

Để thúc đẩy kim ngạch thương mại trong năm 2024, ngay từ những ngày đầu năm, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã triển khai hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó, trọng tâm là tận dụng lực lượng cộng đồng để đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối bản địa.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, người Việt ở đâu cũng hướng về tổ quốc, muốn đóng góp xây dựng đất nước. Cộng đồng người Việt ở Thụy Điển cũng luôn hướng về đất nước. Đặc biệt, có hơn 10 kho hàng đầu mối nhập khẩu thực phẩm châu Á tại Thụy Điển là của người Việt. Do vậy, Thương vụ đã phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, hàng loạt các hoạt động đã và đang được tổ chức như tham quan các kho hàng đầu mối, thử sản phẩm, hội thảo kết nối giao thương, tổ chức đoàn doanh nghiệp về tham dự hội chợ nguồn hàng 2024…

Tin cùng chuyên mục