Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng

Chiều 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TPHCM và TP Đà Nẵng về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị cùng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TPHCM và TP Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Theo các nghị quyết của Quốc hội, TPHCM và Đà Nẵng đều tổ chức chính quyền theo một cấp thành phố, tức là quận, phường không có HĐND. UBND quận, phường là cơ quan hành chính.
Đối với Đà Nẵng, chính quyền địa phương ở phường thuộc quận không còn là một cấp chính quyền, mà chỉ là cơ quan hành chính thuộc UBND quận. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất như quy định đối với mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM, dự thảo nghị định quy định biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận và do UBND quận quản lý, sử dụng.
Bộ Nội vụ tính toán, số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường (trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường) ở TPHCM trung bình khoảng 15,45 người/phường và TP Đà Nẵng trung bình khoảng 15,2 người/phường. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho rằng, việc quy định theo hướng số lượng bình quân biên chế mỗi phường là 15 người (có tính đến tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Chính phủ) là phù hợp.
TP Thủ Đức thuộc TPHCM được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, với mục tiêu là xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố nhằm phát huy những lợi thế về vị trí mang tính cửa ngõ, các hạ tầng dịch vụ sẵn có để trở thành khu vực kinh tế với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của TPHCM, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đồng thời, việc nhập 3 quận để thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM sẽ giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó, các đơn vị. Do đó, theo Bộ Nội vụ, việc có thêm một phòng chuyên môn là phòng khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu xây dựng khu đô thị sáng tạo và yêu cầu thực tiễn của thành phố.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng ảnh 2 Cán bộ làm việc tại TP Thủ Đức (TPHCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: MINH PHONG
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần có khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng hoạt động sớm, nhất là khi TPHCM vừa thành lập TP Thủ Đức với quy mô lớn (1,1 triệu dân), chiếm khoảng 11% GDP của cả nước.
Thủ tướng lưu ý, chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu đặc thù của từng địa phương, nhưng cũng phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định pháp luật. 
Về nội dung 2 dự thảo nghị định, Thủ tướng thống nhất quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận, phường; thực hiện chế độ thủ trưởng nhưng không được lạm quyền, do đó phải có giám sát, bàn bạc, thảo luận những vấn đề quan trọng ở phường, quận khi thấy cần thiết.
Bộ Nội vụ cần chỉnh lý các quy định về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường bảo đảm phù hợp với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội. Đối với TP Thủ Đức, Thủ tướng giao UBND TPHCM chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất mô hình quản lý của thành phố này. Về chế độ công chức, Thủ tướng thống nhất quy định công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức UBND quận.
Cũng trong ngày 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đà Nẵng hướng tới là đô thị loại đặc biệt trong tầm nhìn dài hạn là thành phố quốc tế. 

Tin cùng chuyên mục