Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc tại Vĩnh Long

Ngày 29-3, tại Vĩnh Long, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2026.

z5296445544541_91cc3ffd9bb643f127b6d48fcadcaa3b.jpg
Quang cảnh lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo đó, hai bên ký kết phối hợp công tác ở nhiều nội dung và công việc nhằm đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Vĩnh Long; chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các thành quả và mô hình đổi mới sáng tạo của Vĩnh Long trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội…

Tin cùng chuyên mục