“Nữ hoàng” đỗ quyên “bung lụa” trên đỉnh Fansipan

“Nữ hoàng” đỗ quyên “bung lụa” trên đỉnh Fansipan

'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 1
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 2
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 3
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 4
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 5
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 6
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 7
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 8
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 9
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 10
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 11
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 12
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 13
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 14
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 15
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 16
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 17
'Nữ hoàng' đỗ quyên 'bung lụa' trên đỉnh Fansipan ảnh 18

PHƯƠNG NAM - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />