Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ban hành Quyết định phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi sẽ chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TPHCM và phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM, Ban cán sự đảng UBND TPHCM, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

viber_image_2024-05-03_17-30-34-052.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Đồng thời, triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TPHCM, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TPHCM. Chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Ngân sách nhà nước của TPHCM; Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Quản lý tài chính, ngân sách; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng; Quốc phòng, an ninh, nội chính; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; An toàn giao thông; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Công tác dân tộc, tôn giáo; Phòng cháy và chữa cháy; Cứu hộ, cứu nạn; Công tác phòng, chống tham nhũng; Theo dõi chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp; Theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát (các lĩnh vực cụ thể do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách).

viber_image_2024-05-19_12-24-50-706.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương Duyên hải Trung bộ (06 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch UBND TPHCM…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác đối ngoại; Hội nhập kinh tế quốc tế; Công tác cải cách hành chính; Tổ chức bộ máy; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác thi đua, khen thưởng; Quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố, vùng.

z5537091738727_ea88df7bb8bb072067269c5f78aea4f5.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức; Công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nông thôn mới; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, Quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; Kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước.

Theo dõi chung Kế hoạch triển khai: Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 131/2020/QH14, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương Vùng Tây Nguyên (05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng). Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc; Quản lý, phát triển đô thị; Xây dựng; Quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Giao thông, vận tải; Cấp, thoát nước; Quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với xây dựng thành phố Thủ Đức; Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

z5446993930525_ac15aa2407b61933d882f328f721b88e.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương Vùng Đông Nam bộ (05 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh). Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách; Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo lĩnh vực: giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; Quản lý tài chính, quản lý ngân sách; Theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình HĐND TPHCM, báo cáo Đoàn ĐBQH TPHCM; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

9.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách; Thương mại, dịch vụ, du lịch; Quản lý tài sản công; Quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 Thành phố) và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Phụ trách chung Chương trình kích cầu đầu tư và theo lĩnh vực phụ trách. Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư công thuộc nhiều lĩnh vực. Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Theo dõi chung kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; Thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; Đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND TPHCM)…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn Thành phố. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TPHCM; Văn hóa, thể dục, thể thao; LĐTB-XH; Công tác giảm nghèo; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Xuất bản, báo chí; Xây dựng đô thị thông minh; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách.

viber_image_2024-05-19_12-24-49-752.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy

Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ. Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo.

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch UBND TPHCM.

Tin cùng chuyên mục