Phối hợp cung cấp nước sạch tại huyện Cần Giờ

SGGP
UBND huyện Cần Giờ và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã ký kết liên tịch về công tác phối hợp quản lý cung cấp nước sạch trên địa bàn Cần Giờ giai đoạn 2020-2025.

Việc hợp tác này nhằm đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng nước sạch ổn định liên tục, đảm bảo chất lượng nước sạch; giảm chi ngân sách Nhà nước cho việc cấp bù giá nước sạch vận chuyển bằng phương tiện đường thủy và các điểm cấp nước nhỏ lẻ; khắc phục những hạn chế trong quản lý cung cấp nước sạch, chuyển giao vùng cấp nước cho Sawaco quản lý đảm bảo ổn định, bền vững.

Lộ trình phát triển mạng lưới cấp nước và tiếp nhận điểm cấp nước bắt đầu từ quý 4-2020, hoàn thành vào quý 4-2025, ưu tiên khu vực các xã: Lý Nhơn, An Thới Đông, Long Hòa. Phía Sawaco sẽ bám sát nhu cầu sử dụng nước sạch tại các xã, thị trấn và nguồn lực, khả năng tài chính của mình để đề ra các giải pháp, lộ trình triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cung cấp nước đảm bảo cho người dân.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch tại huyện Cần Giờ khoảng 17.000m³/ngày. Trong đó, Sawaco cung cấp khoảng 13.000m³/ngày, còn lại do các trạm cấp nước cung cấp. Tính đến tháng 11-2020, công tác cung cấp nước trên địa bàn huyện đạt 100%, thông qua 3 phương thức: Cấp nước trực tiếp qua mạng lưới cấp nước sạch của Sawaco; cấp nước qua các Trạm cấp nước; cấp nước tại các điểm nhỏ lẻ do sà lan nhận nước từ các họng nước, vận chuyển bằng đường thủy.

ĐINH BÍCH

Các tin, bài viết khác