Satra phấn đấu trở thành nhà bán lẻ hàng đầu của cả nước

SGGPO
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng doanh thu của Satra ước đạt hơn 426.450 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,73%/năm. Tổng lợi nhuận ước đạt 76.873 tỷ đồng, mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 10,18%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 786 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,62%/năm. 

Ngày 31-8, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đến dự và chỉ đạo đại hội.

Xác định rõ sản phẩm dịch vụ thương mại trên lĩnh vực Satra có lợi thế

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Liêm biểu dương Đảng bộ Satra đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế TP, kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá tiêu dùng, đảm bảo vai trò bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Đảng bộ Satra đã đề ra nhiều giải pháp đạt hiệu quả tích cực để phát triển mạnh hệ thống bán lẻ và các dự án nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Satra phấn đấu trở thành nhà bán lẻ hàng đầu của cả nước ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ rõ những hạn chế của Satra trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, hoạt động sản xuất kinh doanh của Satra tăng trưởng nhưng chưa đi đôi với phát triển bền vững, tiềm ẩn rủi ro còn lớn, sức cạnh tranh chưa cao. Một số dự án lớn chậm tiến độ; chương trình phát triển nguồn nhân lực và liên kết, hợp tác thương mại hiệu quả còn hạn chế…

Từ đó, đồng chí gợi mở nhiều vấn đề và đề nghị đại hội tập trung thảo luận. Theo đó, Satra cần đánh giá, dự báo sâu sắc hơn nữa tác động của dịch Covid-19 đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong ngắn và dài hạn.

“Dự báo những tác động của dịch bệnh sẽ còn kéo dài trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường và chưa có dấu hiệu kết thúc, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị để vừa chống dịch an toàn, vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, tự bản thân mỗi doanh nghiệp trong toàn Satra phải đề ra những chiến lược sản xuất kinh doanh mới, để trụ vững trong giai đoạn khó khăn hiện nay cũng như có thể sớm phục hồi, tăng trưởng sản xuất kinh doanh khi dịch kết thúc”, đồng chí nhấn mạnh.

Cùng với đó, Satra tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển nhanh dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của TP. Tập trung tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược kinh doanh, xác định rõ sản phẩm dịch vụ thương mại trên lĩnh vực Satra có lợi thế. Phấn đấu đến năm 2030, Satra trở thành một trong các doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TP và là nhà bán lẻ hàng đầu của VN, đủ sức chi phối thị trường bán lẻ TP, tiến đến thị trường khu vực phía Nam và cả nước, góp phần tích cực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.

Satra phấn đấu trở thành nhà bán lẻ hàng đầu của cả nước ảnh 2 Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng đề nghị Satra phấn đấu sớm hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được TP phê duyệt, trong đó có việc thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ theo đúng quy định. Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu Satra chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

“Đây là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp”, đồng chí Lê Thanh Liêm chỉ rõ.

Qua đó, đồng chí cho rằng Satra cần kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Nộp ngân sách gần 97.500 tỷ đồng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng doanh thu của Satra ước đạt hơn 426.450 tỷ đồng (tăng 1,74 lần so với nhiệm kỳ trước), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,73%/năm. Tổng lợi nhuận ước đạt 76.873 tỷ đồng (tăng hơn 1,62 lần so với nhiệm kỳ trước), mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 10,18%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 786 triệu USD (tăng 1,44 lần so với nhiệm kỳ trước), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,62%/năm. Tổng nộp ngân sách trong nhiệm kỳ ước đạt gần 97.500 tỷ đồng (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước). Công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết đều đạt mức tăng trưởng khá tốt.

Trong nhiệm kỳ, vốn chủ sở hữu của Satra từ 18.039 tỷ đồng (năm 2015) tăng lên 31.864 tỷ đồng (trong đó, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ từ 8.745 tỷ đồng tăng lên 14.000 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn góp của chủ sở hữu giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 là 12,05%/ năm. Đảng ủy Satra và các cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi đảng viên, người lao động, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến tình hình tư tưởng chính trị, đời sống, việc làm, an ninh trật tự tại các đơn vị.

Đảng bộ Satra hiện có 31 cơ sở đảng với 1.033 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Satra đã kết nạp 400 đảng viên (vượt 37,5% so với chỉ tiêu).

Việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái trong nội bộ theo Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được kết quả bước đầu khá tích cực.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ hàng năm được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan. Từ đó đã từng bước khắc phục tính hình thức và bệnh thành tích, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ tới, Satra xác định tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; phát huy dân chủ, kỷ cương, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo. Song song đó, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

Satra cũng tập trung nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho việc phát triển theo chiều sâu các ngành nghề kinh doanh chính gồm thương mại – dịch vụ, sản xuất – chế biến, xuất nhập khẩu. Thực hiện tốt lộ trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của chủ sở hữu; nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu Satra và các doanh nghiệp thành viên ở trong nước và quốc tế; Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa Satra phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Satra sẽ trở thành một trong các doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TPHCM, nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đủ sức chi phối thị trường bán lẻ TP, tiến đến thị trường khu vực phía Nam và cả nước.

Trong đó, Satra đề ra 7 mục tiêu chính triển khai giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, Satra sẽ triển khai Công trình đầu tư và phát triển khu thương mại Bình Điền; Công trình Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn Satra –Tax Plaza. Cùng với đó, chú tâm thực hiện các chương trình như: phát triển nhân lực; phát triển công nghệ thông tin; đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ Satra; liên kết và hợp tác thương mại và phát triển hệ thống dịch vụ logistics.

Satra cũng xác định tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế bình quân 5% - 8,5% năm. Trong đó Công ty mẹ hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hàng năm do chủ sở hữu giao. Đến cuối năm 2025 Satra phấn đấu có 5 siêu thị Satramart; 4 Trung tâm thương mại Centre Mall.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Việc “Chợ đầu mối đối mặt nguy cơ tái đóng cửa”: Lực lượng chức năng vào cuộc, hàng nhập tăng trở lại

Việc “Chợ đầu mối đối mặt nguy cơ tái đóng cửa”: Lực lượng chức năng vào cuộc, hàng nhập tăng trở lại

Ngay sau khi Báo SGGP ngày 24-9 đăng bài “Chợ đầu mối đối mặt nguy cơ tái đóng cửa”, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Hóc Môn TPHCM đã khẩn trương kiểm tra xử lý những đối tượng buôn bán hàng “chui” ở những lối quanh khu vực chợ đầu mối Hóc Môn và các tuyến đường gần đó như QL 22, Nguyễn Thị Sóc… 

Ngân hàng - Chứng khoán

Duy trì, củng cố yếu tố tích cực

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến hết tháng 8-2021 ước đạt 2.693.500 tỷ đồng, tăng 0,45% so với tháng trước, tăng 6,31% so với cuối năm 2020 và tăng 13,23% so với cùng kỳ năm trước. 

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Nông dân Quảng Trị tìm đầu ra cho trái cam

Tại vùng gò đồi K4 (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng) là vùng chuyên canh cây cam tập trung lớn nhất tỉnh Quảng Trị, với sản lượng dự kiến hơn 430 tấn đang vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thương lái không đến để thu mua nên người dân trồng cam nơi đây đứng ngồi không yên.

Đầu tư

Chuẩn bị các điều kiện đón làn sóng đầu tư

Các nhà đầu tư ngoại vẫn kỳ vọng vào môi trường đầu tư của Việt Nam mặc dù tại thời điểm này đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Ngay lúc này đây, vẫn có nhiều giải pháp, cách làm có thể cải thiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón làn sóng đầu tư trong điều kiện bình thường mới. 

Du lịch

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế