Tăng kiểm tra hàng hóa tại chợ truyền thống

Sở Công thương TPHCM vừa kiến nghị UBND TPHCM giao đơn vị khẩn trương hoàn thiện quyết định ban hành Quy chế phối hợp tăng cường quản lý, kiểm soát điểm kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn.
Tăng kiểm tra hàng hóa tại chợ truyền thống

Theo đó, Sở Công thương đề xuất giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM triển khai, công bố và tuyên truyền về việc xây dựng chợ an toàn thực phẩm; tạo sự chuyển biến nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị quản lý chợ và cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời đề xuất UBND TPHCM giao Sở Công thương chủ trì phối hợp Sở NN-PTNT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đầu vào tối thiểu của kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố trên nguyên tắc đồng thuận. Trước mắt, thí điểm lựa chọn một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, rà soát tiêu chuẩn đầu vào của từng hệ thống phân phối, lựa chọn một số tiêu chuẩn chung để làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn đầu vào tối thiểu của kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố...

Tin cùng chuyên mục