Khai mạc kỳ họp thứ 9 QH khóa XI

Tiếp tục phát huy thắng lợi ĐH X của Đảng

Đúng 8 giờ 30 sáng nay 16-5,  kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI đã chính thức khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Kỳ họp thứ 9 QH khoá XI sẽ xem xét nhân sự chủ chốt của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc lời giới thiệu nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục phát huy thắng lợi Đại hội Đảng lần thứ X của Đảng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cả nước đang đối mặt với những khó khăn như thời tiết không thuận, dịch cúm gia cầm...

Về nội dung kỳ họp, Chủ tịch Nguyễn Văn An cho biết, Quốc hội (QH) sẽ tập trung xem xét báo cáo của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010; xem xét tình hình sử dụng đất 2006-2010; triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2006-2010; tiếp tục xem xét và thông qua 10 dự án luật,1 nghị quyết, đồng thời cho ý kiến 13 dự án luật khác để kỳ họp sau thông qua; xem xét các báo cáo bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2005, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2006, phê chuẩn quyết toán Nhà nước năm 2004; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cũng như tình hình giải quyết kiến nghị cử tri và trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội; quyết định các chức danh lãnh đạo Nhà nước và một số bộ...

Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu, thông báo kết quả Đại hội lần thứ X của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, nội dung mà Đại hội Đảng X đặc biệt chú ý là phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Phát huy dân chủ là thể hiện mối quan hệ gắn bó của nhà nước với nhân dân. Cấp bậc càng cao, chức trách càng lớn càng phải nêu gương thực hiện dân chủ. 

Theo Tổng Bí thư, Đảng sẽ tập trung vào việc tổ chức phương thức lãnh đạo của Đảng với nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết, bố trí đúng cán bộ. Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay nhà nước.

Tổng Bí thư kỳ vọng, Quốc hội với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có vai trò quan trọng thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và báo cáo bổ sung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005, việc triển khai nhiệm vụ năm 2006.

SGGP Online

Nhấn Ctrl+F5 để cập nhật

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất