Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV: Bám sát chủ đề năm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Năm 2023, với quyết tâm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo việc cung cấp nước sạch chất lượng - an toàn - liên tục cho nhân dân TPHCM; thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) đã nỗ lực, tăng tốc trong thực thi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Nhân viên ngành cấp nước TPHCM hướng dẫn người dân đăng ký định mức nước qua ứng dụng VNeID
Nhân viên ngành cấp nước TPHCM hướng dẫn người dân đăng ký định mức nước qua ứng dụng VNeID

Đột phá trong cải cách hành chính

Năm qua, SAWACO bám sát chủ đề năm của thành phố trong thực thi nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các mặt công tác tại tổng công ty đều đạt được những kết quả tích cực.

Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh chia sẻ, SAWACO đã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ khách hàng. Vì vậy, năm qua, ban lãnh đạo SAWACO tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách và giải quyết thủ tục hành chính, không ngừng đổi mới cũng như thay đổi lề lối làm việc. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Qua đó, nhiều quy định, quy chế, quy trình tiêu chuẩn nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung nhằm phục vụ mạnh mẽ cho công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, SAWACO đã triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số (sử dụng văn phòng điện tử, email doanh nghiệp, ứng dụng chữ ký số, phần mềm kế toán vật tư tài sản, phần mềm nhân sự tiền lương…), hạn chế văn bản giấy trong các cuộc họp và môi trường làm việc. Điểm mới là SAWACO đã xây dựng, thực hiện trục liên thông văn bản điện tử với UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan; với đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp nước thành viên. Điều này đã giúp việc tiếp nhận thông tin đầy đủ, nhanh chóng và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, từng đơn vị trực thuộc SAWACO cũng nỗ lực thực hiện cải cách hành chính. Đó là việc chuẩn hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, yêu cầu của khách hàng thông qua Trung tâm Quản lý dịch vụ khách hàng CallCenter, ứng dụng trả lời tự động Chatbot trên website và thiết bị di động… Đồng thời đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng bằng nhiều hình thức trực tuyến và trực tiếp, kịp thời xử lý và công khai kết quả trả lời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Các đơn vị đã triển khai hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử, bổ sung các chức năng trong hệ thống phát hành hóa đơn điện tử theo yêu cầu của cơ quan thuế; phát triển cung cấp chức năng trích xuất dữ liệu cho hệ thống chăm sóc khách hàng; thu thập và cập nhật mã số định danh cá nhân để quản lý định mức nước sinh hoạt; chuẩn hóa hệ thống phát hành hóa đơn điện tử theo quy định. Một số đơn vị cũng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý. Đây được xem là giải pháp đột phá về cải cách hành chính trong quản lý của các đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai thực hiện cổng thông tin dịch vụ khách hàng, triển khai đăng ký các thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4; ban hành các quy định về thay đồng hồ nước trong ngày đối với các trường hợp đồng hồ nước bị mất, hư hỏng, đứt chì, gãy ống ngách, dịch vụ nâng dời nhanh…

Các chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch năm 2023

- Duy trì 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch

- Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân theo ngày đạt hơn 14% (thấp hơn 3,82% kế hoạch)

- Tổng sản lượng nước sản xuất đạt gần 694 triệu m3 (đạt 96,61% kế hoạch)

- Sản lượng nước tiêu thụ đạt gần 603 triệu m3 (đạt 102,25% kế hoạch)

- Doanh thu tiền nước đạt 6.975 tỷ đồng (đạt 102,63% kế hoạch)

- Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ đạt 22.045 cái (đạt 115% kế hoạch)

- Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng đạt 2.082,479 tỷ đồng (đạt 84,54% kế hoạch)

- Giá trị giải ngân thanh toán đạt 2.184,728 tỷ đồng (đạt 85,72% so kế hoạch

Trình thành phố đầu tư thêm nhà máy nước

Là doanh nghiệp nhà nước, có vai trò quan trọng, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế thành phố, SAWACO không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp về quy hoạch cấp nước. Cùng với đó là tập trung thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án, như Đề án “Phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020-2050”, chương trình “Cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TPHCM giai đoạn 2020-2030”; kế hoạch “Giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TPHCM đến năm 2025 của SAWACO”. Đến nay, SAWACO đang duy trì vận hành 9 trạm giếng và 2 nhà máy nước với tổng công suất khai thác là 44.581m3 / ngày, nhằm đảm bảo lộ trình và hạn mức khai thác không vượt quá 50.000m3 /ngày theo quy định.

Đối với chương trình “Nâng cao chất lượng nước sạch, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi tại những khu vực ưu tiên trên hệ thống cấp nước của SAWACO giai đoạn 2021-2025”, SAWACO đang triển khai thí điểm các khu vực nước uống trực tiếp và lắp đặt các trụ nước uống công cộng trên địa bàn thành phố. Năm qua, đơn vị đã hoàn tất lắp đặt và đưa vào sử dụng thí điểm 2 trụ nước uống tại vòi tại công viên Lê Văn Tám. SAWACO cũng đã xây dựng phương án và chuẩn bị thực hiện thí điểm khu vực nước uống trực tiếp tại Khu dân cư ven sông ở phường Tân Phong (quận 7). Đặc biệt, tổng công ty đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND TPHCM chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư Nhà máy nước Kênh Đông II và Nhà máy nước Thủ Đức IV; đồng thời đã thành lập tổ công tác và chuẩn bị các nguồn lực để tiếp nhận, vận hành Nhà máy nước Bình An.

Đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% hộ dân sử dụng nước sạch, không phân biệt hộ dân ở đô thị hay nông thôn. Từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11-2023, SAWACO đã cấp nước sạch cho 8.059 hộ/11.285 hộ, thay thế từ việc cấp nước tạm sang phát triển mạng (đạt tỷ lệ 71,4% kế hoạch). Qua đó, nâng tổng số hộ dân được cung cấp nước bằng phát triển mạng lên 2.382.298 hộ/2.453.824 hộ (đạt 97% hộ dân thành phố được cấp nước sạch bằng phát triển mạng).

Trong khi đó, công tác phát triển mạng lưới cấp nước được tổng công ty chú trọng triển khai. Tính đến tháng 11-2023, đơn vị đã thi công gần 66km/71km (đạt gần 93% kế hoạch năm).

“Các nhà máy nước đều hoạt động ổn định, thực hiện tốt công tác điều tiết, phân vùng đảm bảo phục vụ cấp nước ổn định, chất lượng, an toàn và đầy đủ cho nhu cầu dùng nước trên địa bàn thành phố”, Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh nhận xét.

Để đơn vị phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một trong những thành tố quan trọng là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chất lượng, đáp ứng được nhu cầu công việc trong giai đoạn mới. Do đó, SAWACO đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng chất cán bộ, công nhân viên, người lao động. Cụ thể, SAWACO triển khai và phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị. SAWACO cũng rà soát, kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số phòng, ban, hội đồng trực thuộc theo hướng tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ

Tin cùng chuyên mục