Ưu tiên đầu tư sản xuất nước sạch cho người dân

UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận - huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 28-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn thành phố. Kiểm tra việc lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn, quản lý rủi ro. Xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố, thảm họa gây ô nhiễm nguồn nước và mất an ninh, an toàn cấp nước. Chỉ đạo doanh nghiệp cấp nước lắp đặt thiết bị quan trắc trực tuyến chất lượng nước, chỉ số cấp nước các hệ thống cấp nước trên địa bàn và kết nối với cổng thông tin giám sát của Bộ Xây dựng.

UBND TPHCM giao Sở Y tế xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Đặc biệt, UBND TPHCM giao Sở TN-MT lập hành lang bảo vệ nguồn nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước. Qua đó, phải xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sạch và xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước.

Sở KH-ĐT được giao bố trí nguồn lực và kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, ưu tiên đầu tư cho hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch bảo đảm đầy đủ, liên tục. Đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn cùng các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố, UBND TPHCM yêu cầu đổi mới mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong quản lý, vận hành, giám sát hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch. Việc này nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố.

Ngoài ra, UBND TPHCM lưu ý, thủ tục đấu nối, cung cấp nước sạch tại các khu đô thị mới, khu dân cư phải bảo đảm thuận lợi cho người dân, cung cấp nước sạch đầy đủ, liên tục. Đồng thời, rà soát công trình cấp nước riêng tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm thực hiện đúng quy định, chủ trương hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm và ưu tiên sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sạch.

Đọc nhiều nhất

Các đại biểu tham quan mô hình sáng tạo tại Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo ngành nước năm 2023

Khai mạc tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo ngành nước

Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023 của ngành nước sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-5 với nhiều nội dung phong phú. Ngoài triển lãm các sản phẩm, trong tuần lễ còn có hội thảo chủ đề ứng dụng ChatGPT trong dịch vụ khách hàng.