Vì sao chưa được cấp BHYT?

Ông Lê Văn Thệ, 64 tuổi, ngụ phường 6, quận 3, TPHCM đã gửi thư đến báo SGGP phản ánh ông chưa được hưởng chế độ BHYT.

Theo các giấy tờ liên quan, năm 1979, ông Thệ thi hành nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại đất nước Campuchia. Trước đó, ông Thệ là công nhân tại Xí nghiệp liên hiệp sản xuất thực phẩm, trực thuộc Sở Công nghiệp.

Năm 1995, ông Thệ có quyết định nghỉ việc với thời gian phục vụ tính luôn thời gian tại ngũ là 21 năm. Sau đó, ông trở về tham gia công tác trong Hội Cựu chiến binh (CCB) địa phương. Tháng 1-2015, ông Thệ được Hội CCB Quận 3 và UBND phường 6, quận 3 họp xét và đề nghị Phòng LĐTB-XH quận 3 thẩm định và cấp thẻ BHYT theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay việc đề xuất cấp thẻ BHYT cho ông Thệ vẫn chưa được chấp thuận.

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, những đối tượng được xác định là CCB được ngân sách Nhà nước đóng BHYT. CCB tham gia kháng chiến sau ngày 30-4-1975 quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định 150/2006/NĐ-CP (ngày 12-12-2006 của Chính phủ) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh CCB và tại khoản 1, Điều 1, Nghị định 157/2016/NĐ-CP (ngày 24-11-2016 của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP (ngày 17-10-2018 của Chính phủ) quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, CCB là một trong những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Theo các quy định nêu trên, ông Thệ đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT. Đề nghị các cơ quan nghiệp vụ của quận 3 xem xét, sớm giải quyết chính sách cho ông Lê Văn Thệ.

Tin cùng chuyên mục