WB hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi 90 triệu USD

Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt khoản hỗ trợ 90 triệu USD cho Cộng hòa Trung Phi để thực hiện các dự án quản trị địa phương và tăng cường khả năng phục hồi cộng đồng.

Dự án được thực hiện với 5 nhóm mục tiêu: củng cố các hệ thống trung ương chịu trách nhiệm phân cấp và cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ địa phương; tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng; hỗ trợ sự tái hòa nhập kinh tế xã hội của các cựu chiến binh; quản lý dự án và quỹ ứng phó khẩn cấp dự phòng.

Dự án được đánh giá phù hợp với Khung đối tác quốc gia (CPF) của WB với Cộng hòa Trung Phi giai đoạn 2021-2025, nằm trong chiến lược của WB đối với các tình huống khẩn cấp, xung đột và bạo lực giai đoạn 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục