Yêu cầu giáng chức nhiều cán bộ, buộc thôi việc một người

Vụ thay thế cây xanh tại Hà Nội

(SGGPO). - Sáng nay 21-7, tại cuộc giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thủ đô.

UBND TP Hà Nội đã kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP Hà Nội để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

 UBND TP Hà Nội cũng đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Hà Nội phụ trách trực tiếp việc cải tạo thay thế cây xanh. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội đã thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (đã nghỉ hưu) trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015.

Đối với Sở Xây dựng Hà Nội, UBND TP Hà Nội phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong xây dựng, phê duyệt đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Đối với cá nhân, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác tham mưu xây dựng đề án và trách nhiệm với tư cách là giám đốc Sở Xây dựng để các phòng, ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh. 

 

 

Vụ chặt cây xanh tại Hà Nội có nhiều thiếu sót, gây bức xúc cho người dân cả nước 

Cũng theo thông báo của UBND TP Hà Nội:

- Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Nam Sơn đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách, tự nhận hình thử kỷ luật khiển trách. UBND TP Hà Nội đã ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo với ông Hoàng Nam Sơn, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

- Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng) tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, đồng thời chuyển công tác làm Phó giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

- Ông Trịnh Văn Lý, Phó trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng) tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

- Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.

- Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh của Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên.

- Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP, tuy nhiên UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

- Ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm tự kiểm điểm và đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.

 Đối với Công ty Công viên cây xanh, UBND TP Hà Nội phê bình tập thể lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh, đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc công ty nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh, người trực tiếp tham gia việc cải tạo, thay thế cây xanh tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách và được UBND TP Hà Nội chấp nhận xử lý khiển trách.

HÀM YÊN - ANH PHƯƠNG

Yêu cầu giáng chức nhiều cán bộ, buộc thôi việc một người ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Các tin, bài viết khác