Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư

SGGPO
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng bộ quận đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của TP Đà Nẵng.

Trong những năm qua, quận Thanh Khê đã nỗ lực tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư

Trong những năm qua, quận Thanh Khê đã nỗ lực tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư

Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 1 Quận Thanh Khê được chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm
Xác định tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, Quận ủy Thanh Khê đã ban hành Đề án “Phát triển dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, xây dựng chuyên đề “Phát triển dịch vụ quận Thanh Khê trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”.
Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 2 Quận Thanh Khê lập lại trật tự, vỉa hè để xây dựng các tuyến phố văn minh
Theo đó, quận đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hình thành các tuyến phố chuyên doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, an toàn thu hút các tổ chức, cá nhân đến hoạt động kinh doanh. Mạng lưới chợ truyền thống được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa theo hướng từng bước xây dựng chợ đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của quận tiếp tục được duy trì.

Công tác thu ngân sách được tập trung đẩy mạnh, việc thực hiện Đề án “Công khai minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020” đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Kết quả thu ngân sách hằng năm đều vượt so với chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng thu bình quân 5 năm là 18,2%.

Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 3 Quận Thanh Khê tăng cường các hoạt động của lực lượng Công an để đảm bảo an toàn cho người dân
Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị có nhiều kết quả tích cực. Quận đã tích cực phối hợp với thành phố triển khai các công trình trọng điểm như Nút giao thông Điện Biện Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ, kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung, tổ chức thi tuyển quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3...

Từ các nguồn vốn đầu tư công của thành phố, quận và các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đã chi 739,422 tỷ đồng cho các công trình cải thiện nâng cấp kết cấu hạ tầng. Quận đã xây dựng Đề án “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng kiệt hẻm trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2017-2020” và thực hiện thí điểm ở tuyến kiệt 47 Lý Thái Tổ và 325 Hùng Vương, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân.

Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 4 Tổ tuần tra đêm thường xuyên hoạt động để đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân
Lĩnh vực quản lý đô thị ngày càng đi vào nền nếp, đã tập trung thực hiện quyết liệt Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và chủ trương của Quận ủy về “Năm trật tự xã hội - mỹ quan đô thị”. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường ngày càng được chú trọng.

Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư và đổi mới, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên. Mạng lưới trường lớp được cải tạo, nâng cấp, sắp xếp phù hợp với từng địa bàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thiết chế văn hóa tại 10/10 phường và các khu dân cư ngày càng hoàn thiện, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư tương đối đầy đủ. Các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn quận không ngừng được nâng cao chất lượng thông qua hình thức xã hội hóa.

Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 5 Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê ra quân dọn dẹp bờ biển
Trong công tác an sinh xã hội, quận tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 20-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”; Chương trình “Thành phố 4 an”, đặc biệt chú trọng đến đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo. Quận đã hỗ trợ trên 28,6 tỷ đồng để xây mới 239 nhà, sửa chữa 658 nhà cho các gia đình chính sách và người có công cách mạng. Đồng thời, cả hệ thống chính trị tập trung quyết liệt cho công tác giảm nghèo đã góp phần trợ giúp cho 3.730 hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2016-2020.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được chú trọng, tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn cho người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh, từng bước kiềm chế các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án hằng năm đạt trên 80%, trọng án đạt 100%. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 6 Quận Thanh Khê chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người khó khăn
Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm đúng mức. Quận ủy đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và triển khai Đề án“Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết của Đảng bộ quận, giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với các Quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ngày càng đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của nhiều tổ chức và cá nhân.
Bài 1: Tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư ảnh 7 Chú trọng công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn quận Thanh Khê
Công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên được chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Quận đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt quận, phường được nâng lên; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được quan tâm đổi mới, theo hướng ngày càng chặt chẽ, bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng được cải tiến, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc liên quan đến đời sống Nhân dân.

Với những nổ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn quận, năm 2017, trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận, cán bộ và nhân dân quận Thanh Khê được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Đảng bộ quận liên tục đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019, đạt Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành ủy tặng Bằng khen.

Bài 2: Xây dựng Thanh Khê thành đô thị phát triển bền vững

NGÔ XUÂN THẮNG Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê

Các tin, bài viết khác

Cơ hội phát triển

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không; môi trường du lịch an toàn; và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế, những năm qua, Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua cũng đánh giá Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Giáo dục - Đào tạo

Viết về Đà nẵng

" />