Đơn vị bầu cử số: 04 (quận 1)

Đơn vị bầu cử số: 04 (quận 1)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 04 (Quận 1) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 04 (Quận 1) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đỗ Hữu Cường

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 04 (Quận 1) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Quách Thanh Hưng

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 04 (Quận 1) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trương Thị Mai Hương

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 04 (Quận 1) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Hoàng Thị Tố Nga

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 04 (Quận 1) ảnh 6

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thành Phong

Các tin, bài viết khác

" />