Hướng đến trung tâm mua sắm tầm khu vực

SGGP
TPHCM đã là trung tâm mua sắm - thương mại của cả nước, song vẫn chưa thể so sánh với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan… Vì vậy, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án “Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của khu vực và cả nước”.

Được biết, đây là 1 trong 10 đề án, nội dung trọng tâm năm 2019 được UBND thành phố tập trung thực hiện. 

Mục tiêu của đề án này nhằm nghiên cứu các rào cản và giải pháp để đưa TPHCM nâng tầm thành trung tâm mua sắm - thương mại không chỉ của cả nước mà còn mở rộng phạm vi vươn ra toàn khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, xác định vị trí của TPHCM trong các lĩnh vực trung tâm mua sắm, trung tâm buôn bán, đầu mối xuất nhập khẩu thông qua hệ thống các chỉ tiêu so sánh.

Theo định hướng, sẽ tập trung vào giải pháp về quy hoạch, vốn đầu tư, khoa học và công nghệ; giải pháp về đất đai, về nguồn nhân lực, về thị trường; giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư; giải pháp về quản lý nhà nước…

LINH LAN

Các tin, bài viết khác