Không nên phân chia mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến, xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi hưởng BHYT, theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT do Nhà nước quy định.
Không nên phân chia mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế

Mức thanh toán bằng 100%, 95%, 80% tùy theo mức hưởng của người tham gia BHYT; người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả 5% và 20% phần chi phí còn lại, tùy theo đối tượng.

Theo quy định hiện hành thì cùng tham gia BHYT, cùng hệ thống với nhau nhưng quyền lợi của người tham gia BHYT lại khác nhau. Hiện nay, có nhiều loại đối tượng tham gia BHYT, với các mức hưởng BHYT khác nhau, được phân biệt theo các mã thẻ BHYT. Ví dụ, đối tượng tham gia BHYT là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thì được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh từ quỹ BHYT, nhưng đối tượng khác như người có công với cách mạng thì được thanh toán 95%; cán bộ, công chức, người lao động thì được thanh toán 80%, còn lại phải đồng chi trả.

Từ đó, phát sinh những bất cập như cùng tham gia BHYT như nhau nhưng lại được hưởng mức BHYT khác nhau. Việc có quá nhiều mức hưởng BHYT khác nhau sẽ làm cho cơ quan BHXH khó khăn trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra thanh - quyết toán, do chia ra nhiều mức, nhiều hạng mục khác nhau. Tiếp đến là tạo ra cảm giác không công bằng, không hợp lý trong việc hưởng chế độ BHYT, vì cùng tham gia BHYT nhưng người thì được hưởng 100%, 95%, người khác chỉ hưởng 80%. Đây cũng là nguyên nhân làm cho việc vận động người dân tham gia BHYT gặp khó khăn, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần thống nhất mức hưởng chế độ BHYT theo một mức cố định, không phân chia các loại đối tượng khác nhau. Điều này vừa đảm bảo sự công bằng giữa những người tham gia BHYT, vừa tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra, thanh tra và thanh toán chế độ BHYT nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo chính xác, hợp lý đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục