Nên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chính sách liên quan đến người dân

Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã được Quốc hội thông qua ngày 24-6-2023, nhưng đến nay nhiều người dân chưa biết nội dung ra sao vì chưa thấy tài liệu; trong khi đây là một nghị quyết rất quan trọng, được cán bộ và nhân dân TPHCM mong chờ từ mấy năm nay.

Bên cạnh đó là Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 24-7-2023 của UBND TPHCM ban hành Kế hoạch về sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương. Quyết định 3009/QĐ-UBND liên quan trực tiếp đến từng hộ dân, gây xáo trộn khu dân cư, đến nay cán bộ cơ sở vẫn còn thấy lúng túng, và người dân cũng chưa thấy phổ biến.

Chúng ta đang thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Như vậy, trước hết, nhân dân phải được biết rồi mới bàn, làm… Trước mắt đề nghị phổ biến rộng rãi để người dân biết nội dung Nghị quyết 98/2023/QH15 và Quyết định 3009/QĐ-UBND bằng nhiều hình thức. Vừa qua, một số cán bộ và đảng viên được nghe giới thiệu Nghị quyết 98/2023/QH15 thông qua trực tuyến, thời gian là một buổi, hiệu quả rất thấp. Đối với đông đảo người dân mà giới thiệu trực tuyến càng không có hiệu quả, còn trực tiếp thì bất khả thi. Rất mong lãnh đạo TPHCM quan tâm đến vấn đề trên.

Tin cùng chuyên mục