Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng

Ngày 10-7, HĐND tỉnh Phú Thọ đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Cụ thể, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh Phú Thọ, 100% đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng do xin chuyển công tác và xin thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân và gia đình.

gung.jpg

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026, về việc xin chuyển công tác và xin thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân và gia đình.

Sau khi nhận được đơn, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất theo quy định. Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước, xét đề nghị của Sở Nội vụ, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đại Dũng là Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Thọ. Ông Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), trình độ Thạc sĩ Kinh tế, phát triển; Cao cấp lý luận chính trị.

Tin cùng chuyên mục