Podcast: Cà Mau: Khởi tố đối tượng bắt thiếu nữ ăn cá sống, thằn lằn sống

Bản tin tối nay có các thông tin đáng chú ý: Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng quân đội Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam; Việc điều chỉnh giá điện phải bảo đảm điều hành minh bạch; Khởi tố đối tượng bắt thiếu nữ ăn cá sống, thằn lằn sống...
0:00 / 0:00
0:00

Bản tin tối nay có các thông tin đáng chú ý: Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng quân đội Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam; Việc điều chỉnh giá điện phải bảo đảm điều hành minh bạch; Khởi tố đối tượng bắt thiếu nữ ăn cá sống, thằn lằn sống...

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

Có thể bạn quan tâm