"Nhất"

"Nhất"

Bức tranh “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam” của họa sĩ Thái Hà. Bức tranh sơn mài “Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 – thần tốc giải phóng miền Nam”

Đọc nhiều nhất