Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM; bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, giữ chức Phó Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tin cùng chuyên mục