XÂY DỰNG ĐẢNG
 • Cần cơ chế giám sát việc tặng và nhận quà

  , 03/01/2017, 23:43 (GMT+7)

  Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong 10 năm thực hiện Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, toàn TP chỉ phát hiện, xử lý được một trường hợp là cán bộ cấp phường của quận 12, với giá trị quà tặng là 10 triệu đồng.

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  , 03/01/2017, 02:02 (GMT+7)

  Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, quan điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện.

 • Tiêu chí hóa thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu

  , 02/01/2017, 09:26 (GMT+7)

  Tổ chức Đảng có quyền quyết định về cán bộ nhưng đó là quyền của tổ chức, còn người đứng đầu cũng không rõ thẩm quyền. Nhiều nhà lãnh đạo phát biểu chỉ đạo mạnh mẽ trong các cuộc hội nghị nhưng không được thể chế bằng văn bản, không quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm nên nhiều việc vẫn còn trì trệ. Trong khi việc điều hành nhà nước cần xử lý nhanh, đáp ứng yêu cầu cuộc sống.

 • Tạo kênh tương tác công khai, hiệu quả, kịp thời đến đội ngũ trong đơn vị

  , 28/12/2016, 08:39 (GMT+7)

  Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM, ngày 27-12, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, muốn đảng viên gắn bó với Đảng thì dân chủ trong sinh hoạt đảng là điều cốt lõi.

 • Yêu cầu 2 chủ tịch tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm

  , 27/12/2016, 08:16 (GMT+7)

  UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó, đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh...

 • Phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên còn thấp

  , 23/12/2016, 02:20 (GMT+7)

  Làm việc với Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM về công tác xây dựng Đảng ngày 22-12, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã chỉ ra hạn chế lớn nhất chính là sự thống nhất về nhận thức giữa Đảng ủy Sở GD-ĐT với quận ủy, huyện ủy chưa cao, chưa thật sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng là giáo viên, dù nguồn phát triển vẫn còn rất nhiều.

 • TPHCM đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

  , 23/12/2016, 01:31 (GMT+7)

  Một trong những giải pháp quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi và gắn kết hoạt động của các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố là xây dựng và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

 • Bộ Chính trị quy định một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

  , 20/12/2016, 12:04 (GMT+7)

  Ngày 19-12, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

 • Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để thu hút nông dân vào Đảng

  , 17/12/2016, 08:28 (GMT+7)

  Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung yêu cầu các cấp ủy trên địa bàn huyện cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để thu hút và tạo động lực cho thanh niên, các hội viên, nông dân sản xuất giỏi của huyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 • Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

  , 16/12/2016, 08:04 (GMT+7)

  Ngày 15-12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • Xây dựng Đảng luôn phải đi đôi chỉnh đốn Đảng

  , 10/12/2016, 08:00 (GMT+7)

  Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Các tin, bài viết khác