Bàn giao 10.000ha đất cao su cho các dự án giao thông

UBND tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đang chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong việc bàn giao diện tích đất cao su của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về tỉnh để triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đang quản lý, sử dụng hơn 37.400ha đất cao su, và theo kế hoạch thì phải bàn giao 10.000ha về cho tỉnh Đồng Nai để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai mới bàn giao hơn 3.600ha, trong đó có 900ha chưa có quyết định thu hồi. Tổng Công ty Cao su Đồng Nai kiến nghị giữ quy hoạch sử dụng đất đối với 3 nhà máy chế biến, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ khi tỉnh chuyển đổi quy hoạch trên đất cao su; duy trì ổn định diện tích đất cao su nhằm thực hiện mục tiêu Net Zero đến năm 2050.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao quỹ đất thực hiện các công trình trọng điểm và yêu cầu Sở TN-MT tham mưu giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện để đơn vị chuyển đổi mô hình, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hướng đến phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục