Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 26 chức vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 21-9, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) với nhiều nội dung quan trọng. 
Quang cảnh kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Quang cảnh kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo kế hoạch, vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ các chức vụ do HĐND bầu của nhiệm kỳ 2021-2026. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Cụ thể như: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP Đà Nẵng.

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết, chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thông qua.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND TP trình HĐND TP Đà Nẵng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.

Riêng tại huyện Hòa Vang, Thường trực HĐND huyện Hòa Vang tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Hòa Vang bầu theo đúng quy định.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách, nhiệm vụ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và xử lý hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng đã nghe, thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể như duyệt kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà - giai đoạn 1 trong thời gian 5 năm; quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng; mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh (giai đoạn 1) và Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng; chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ; quyết định đồ án quy hoạch phân khu sinh thái phía Tây khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, tỷ lệ 1/2000; Chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ngành Luật đối với cán bộ, công chức, viên chức TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục